פיננסים

דוחות שנתיים \ רבעוניים

 • 2024
 • Q1
  דוחות כספיים לרבעון ראשון 2024

  דוחות כספיים לרבעון הראשון שהסתיים ביום 31 במרס 2024

  דוחות כספיים לרבעון ראשון 2024 Report

דוחות דירוג

 • 09.08.19
  עדכון דירוג

  S&P Maalot has precerved DIC's credit rating at ilBBB+ Stable, 9.8.18

  עדכון דירוג Report
 • 25.03.18
  עדכון דירוג

  העלאת דירוג המנפיק ל ilBBB+'

  עדכון דירוג Report
 • 26.02.17
  עדכון דירוג

  העלאת דירוג המנפיק ל ilBBB+'

  עדכון דירוג Report

מצגות

 • 31.03.24
  מצגת שוק ההון Q1 2024

  מצגת שוק ההון Q1 2024 Report
 • 31.03.23
  מצגת שוק ההון Q1 2023

  מצגת שוק ההון Q1 2023

  מצגת שוק ההון Q1 2023 Report
 • 26.03.23
  מצגת שוק ההון Q4 2022

  מצגת שוק ההון Q4 2022 Report
 • 06.12.22
  מצגת שוק ההון Q3 2022

  מצגת שוק ההון Q3 2022 Report