פיננסים

דוחות שנתיים \ רבעוניים

 • 2020
 • Q3
  דוחות כספיים לרבעון השלישי - 2020

  דוחות כספיים לרבעון השלישי שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2020

  דוחות כספיים לרבעון השלישי - 2020 Report
 • Q2
  דוחות כספיים לרבעון השני - 2020

  דוחות כספיים לרבעון השני שהסתיים ביום 30 ביוני 2020

  דוחות כספיים לרבעון השני - 2020 Report
 • Q1
  דוחות כספיים לרבעון הראשון - 2020

  דוחות כספיים לרבעון הראשון שהסתיים ביום 31 במארס 2020

  דוחות כספיים לרבעון הראשון - 2020 Report

דוחות דירוג

 • 09.08.19
  עדכון דירוג

  S&P Maalot has precerved DIC's credit rating at ilBBB+ Stable, 9.8.18

  עדכון דירוג Report
 • 25.03.18
  עדכון דירוג

  העלאת דירוג המנפיק ל ilBBB+'

  עדכון דירוג Report
 • 26.02.17
  עדכון דירוג

  העלאת דירוג המנפיק ל ilBBB+'

  עדכון דירוג Report

מצגות

 • 05.10.20
  מצגת שוק ההון אוקטובר

  מצגת שוק ההון אוקטובר Report