דוחות מידיים

 • 07.11.23
  ירידה בדירוג ועליה בשיעור הריבית סדרה י וסדרה יא

  ירידה בדירוג ועליה בשיעור הריבית סדרה י וסדרה יא Report
 • 06.11.23
  שטר נאמנות ואגח סדרה יב

  שטר נאמנות ואגח סדרה יב Report
 • 24.08.23
  דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת 28-09-2023

  דוח בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

  דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת 28-09-2023 Report
 • 24.08.23
  מודעה אסיפה שנתית ומיוחדת 09-2023

  מודעה אסיפה שנתית ומיוחדת - תיקון מדיניות ואופציות למנכל

  מודעה אסיפה שנתית ומיוחדת 09-2023 Report
 • 04.06.23
  דוח פומבי לשנת 2022 - שכר שווה

  דוח פומבי לשנת 2022 - שכר שווה Report
 • 24.05.23
  העלאת ריבית סדרות י יא

  העלאת ריבית סדרות י יא Report
 • 28.02.23
  אלרון - קרטיהיל – Settlement Agreement – 28.2.2023

  אלרון - קרטיהיל – Settlement Agreement – 28.2.2023

  אלרון - קרטיהיל – Settlement Agreement – 28.2.2023 Report
 • 24.11.22
  דוח זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות

  דוח זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בתאריך 29 בדצמבר 2022

  דוח זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות Report
 • 13.07.22
  דוח זימון משלים אסיפה כללית מיוחדת 04-08-2022

  דוח בדבר זימון משלים לכינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה

  דוח זימון משלים אסיפה כללית מיוחדת 04-08-2022 Report
 • 29.06.22
  דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת 04-08-2022

  דוח בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

  דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת 04-08-2022 Report
 • 01.06.22
  דוח בהתאם לחוק שכר שווה לעובד ולעובדת

  דוח בהתאם לחוק שכר שווה לעובד ולעובדת Report
 • 10.04.22
  דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת 16-05-2022

  דוח בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

   דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת 16-05-2022 Report
 • 23.03.22
  דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת 27-04-2022

  דוח בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

   דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת 27-04-2022 Report
 • 20.12.21
  דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת 01-02-2022

  דוח בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

   דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת 01-02-2022 Report
 • 13.10.21
  דוח זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות

  דוח זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בתאריך 17 בנובמבר 2021

  דוח זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות Report
 • 21.07.21
  דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת 26-08-2021

  דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

   דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת 26-08-2021 Report
 • 01.07.21
  דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת 08-08-2021

  דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

   דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת 08-08-2021 Report
 • 14.01.21
  DIC - Notice convening the Extraordinary General Meeting

  DIC - Notice convening the Extraordinary General Meeting Report
 • 29.11.20
  דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות

  דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בתאריך 14 בדצמבר 2020

  דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות Report
 • 30.06.20
  דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

  דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

  דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה Report
 • 28.04.20
  דוחות מידיים

  דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ובדבר הצעה פרטית מהותית

  דוחות מידיים Report
 • 29.11.19
  דוחות מידיים

  דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך

  דוחות מידיים Report
 • 15.07.19
  דוחות מידיים

  DIC-Notice to convene a special general meeting on July 15, 2019

  דוחות מידיים Report
 • 08.07.19
  דוחות מידיים

  DIC-Notice to convene a special general meeting on July 8, 2019

  דוחות מידיים Report
 • 13.06.19
  דוחות מידיים

  DIC-Amendment to Specification of Full Tender Offer to Shares of PBC-13.6.2019 he

  דוחות מידיים Report
 • 30.05.19
  דוחות מידיים

  DIC-Specification of Full Tender Offer to Shares of PBC-30.5.2019

  דוחות מידיים Report
 • 29.05.19
  דוחות מידיים

  DIC-Notice to convene a special general meeting on May 29, 2019

  דוחות מידיים Report
 • 30.04.19
  דוחות מידיים

  DIC-Notice to convene a special general meeting on April 30, 2019

  דוחות מידיים Report
 • 28.03.19
  דוחות מידיים

  DIC-Controlling Shareholder’s Request for a Control Permit - Clal 28.3.19

  דוחות מידיים Report
 • 20.01.19
  דוחות מידיים

  DIC-Distribution of a Dividend in Kind-20.1.2019

  דוחות מידיים Report
 • 20.01.19
  דוחות מידיים

  DIC-Self Purchase Plan for Bonds-20.1.2019

  דוחות מידיים Report
 • 08.01.19
  דוחות מידיים

  DIC-Examination of distribution and self-purchase of bonds-8.1.2019

  דוחות מידיים Report
 • 01.01.19
  דוחות מידיים

  DIC-Distribution of a Dividend in Cash for Securites-20.1.2019

  דוחות מידיים Report
 • 22.08.18
  הודעות לתקשורת

  Press release - Q2 2018 DIC

  הודעות לתקשורת Report
 • 14.03.18
  הודעות לתקשורת

  Press release - Q4 2018 DIC

  הודעות לתקשורת Report